Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Phép

Trong công việc, sẽ có những dịp bạn cần phải xin nghỉ phép một thời gian dài vượt quá số ngày nghỉ phép năm của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể gặp một vấn đề sức khỏe cần điều trị kéo dài, bạn cần phải chăm sóc cho một thành viên gia đình bị bệnh…Bất kể lý do là gì, bạn cũng phải viết đơn xin nghỉ phép gửi tới người sử dụng lao động. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn viết một đơn nghỉ phép chuyên nghiệp.

Nghỉ phép không lương

Không giống như số ngày phép bình thường mà một nhân viên có quyền sử dụng xin nghỉ ngắn hạn ít ngày hoặc nghỉ phép năm, bạn có thể viết đơn nghỉ phép không lương cho những lần vắng mặt dài hạn tại nơi làm việc. Số ngày nghỉ phép sẽ không được người sử dụng trả lương và bạn có thể quay trở lại công việc sau thời gian tạm thời vắng mặt. Ngoài quyền về số ngày nghỉ việc riêng đã được pháp luật quy định và hưởng nguyên lương thì người lao động hoàn toàn có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc xin nghỉ việc không hưởng lương. Nghỉ việc trong bao lâu và có được trả lương hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận của cả 2 bên.

Yêu cầu nghỉ phép

Có một vài điều bạn nên làm trước khi viết đơn xin nghỉ phép gửi tới người sử dụng lao động. Trước khi xin nghỉ phép, điều quan trọng là phải nghiên cứu chính sách của công ty. Điều này có thể giúp bạn xác định thủ tục, quy trình và tất cả các bước cần thiết để nghỉ phép hợp lệ và liệu nhà tuyển dụng có khả năng chấp nhận yêu cầu của bạn hay không. Việc nghỉ phép tại công ty luôn phải được sự chấp thuận của người có thẩm quyền và cấp trên. Hãy hỏi ý kiến tại bộ phận nhân sự trước khi viết đơn xin nghỉ phép.

Nêu rõ ngày bắt đầu nghỉ phép và ngày đi làm lại

Nếu bạn có thể, hãy nêu rõ thời điểm nghỉ phép của bạn sẽ bắt đầu và kết thúc khi nào. Trong một số tình huống, chẳng hạn như khi bạn phải điều trị vấn đề về sức khỏe hoặc là người duy nhất phải chăm sóc cho người thân của mình, bạn có thể không biết khi tới nào bạn sẽ có thể trở lại làm việc. Tuy nhiên, việc cung cấp một khoảng thời gian ước tính sẽ giúp người sử dụng lao động chủ động lên kế hoạch phù hợp để sắp xếp công việc trong thời gian bạn vắng mặt.

Bàn giao công việc trực tiếp với những người liên quan

Nếu bạn biết mình sẽ cần nghỉ phép kéo dài, bên cạnh việc viết đơn xin nghỉ phép, hãy trao đổi trực tiếp công việc với cấp trên hoặc các bộ phận liên quan. Một khi bạn thông báo và trình bày rõ ràng với họ, họ sẽ có thời gian lên kế hoạch công việc cho sự vắng mặt của bạn như phân phối khối lượng công việc và bố trí người thay thế, chủ động công việc giữa các thành viên khác trong nhóm để đảm bảo tiến độ công việc.

Cân nhắc những lựa chọn thay thế

Trong một số trường hợp, nếu bạn xin nghỉ phép mà vẫn có thể làm việc, bạn có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về một sự bố trí công việc theo cách khác. Ví dụ: bạn có thể đảm nhận công việc bán thời gian tạm thời, giờ linh hoạt, làm việc tại nhà hoặc làm việc từ xa. Bằng cách này bạn vẫn có thể kiếm được thu nhập và người sử dụng lao động có thể không cần phải ủy thác công việc của bạn cho người khác.